شروط بنایی در عقد نکاح
36 بازدید
محل نشر: مجله حوراء/فروردین و اردیبهشت 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/02/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله با بررسی ادله اعتبار و عدم اعتبار شروط بنایی در عقد نکاح، در صدد اثبات اعتبار این دست شروط هستیم.
آدرس اینترنتی