جنسیت و شناخت در حکمت متعالیه
87 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله که برآمده از پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب است، به بررسی تأثیر جنسیت در فرایند شناخت از دیدگاه حکمت متعالیه می پردازد و در دست ارزیابی جهت چاپ در مجله پژوهش های فلسفی ـ کلامی دانشگاه قم می باشد.