تفسیر آیات جنسیتی قرآن
31 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه خواهران سطح 3
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه که در کلاس تفسیر عمومی سطح 3 گروه مطالعات اسلامی زنان تدریس می شود، ضمن بیان مقدماتی درباره تفسیر و مکاتب تفسیری، وضعیت زن در جاهلیت، ارتباط زبان و جنسیت، ارتباط زبان قرآن و جنسیت و ... آیاتی از قرآن که به مباحث جنسیتی از جمله خلقت حواء س، خلقت زن، جایگاه معنوی و کمالات زنان، هدف و مسؤولیت مشترک زن و مرد، دشمن مشترک، تفاوت های زن و مرد، خانواده و روابط خانوادگی و ... می پردازد، مورد بررسی قرار گرفته است.